Raser mot utbygging: – Vi utsettes for grov urett og mange tar dette svært tungt

Beboere i Hana bydel fortsetter den desperate kampen mot planlagte Rovik Brygge.