Presenterer budsjettet uten de ansatte til stede

Av

26. oktober presenterer rådmann Bodil Sivertsen sitt forslag til økonomiplan på Kinokino. Kommunens ansatte oppfordres i år til å følge framleggelsen via internett.