Vinden skaper togforsinkelser

Av

Togene på strekningen Sandnes-Hellvik er mellom fem og ti minutter forsinket.