Ønsker færrest mulig sykler på toget

Av

NSB oppfordrer syklister til Nordsjørittet å frakte syklene sine til Egersund på andre måter enn på toget.