Snart kommer gang- og sykkelsti i Årsvollveien

Av

Om ikke så altfor lenge starter arbeidet med å etablere trygg gang- og sykkelsti fra riksvei 44 til Sola.