(Nettavisen)

«Vi har ikke fraværsgrense og ikke eksamen, altså, det blir jo bare legendarisk.»

Sitatet, som kom fra en russ under en radioreportasje om russetid og landstreffet i Kongeparken utenfor Stavanger i helgen, fikk Kjersti Marie Heldaas til å reagere. Hun er selv lektor og kontaktlærer på tredje trinn på Horten videregående skole i Vestfold og Telemark.

– Håpløst. Håper Regjeringen snart innser hva de har gjort. Er kontaktlærer i vg3. Fraværsmeldingene tikker inn hver morgen, skriver Heldaas på Twitter.

Hun mener sitatet oppsummerer godt situasjonene mange lærere opplever for tiden.

– Jeg forstår og har respekt for avgangskullet og at de ønsker å feire at de er ferdige med skolen, men fristelsen blir fort stor og utsagnet fra russen, «Vi har ikke fraværsgrense og ikke eksamen, altså, det blir jo bare legendarisk.», er essensen at det vi opplever i skolen nå, sier Heldaas til Nettavisen.

– Underviser for halve klasserom

På grunn av pandemien besluttet regjeringen å lette på fraværsgrensen ut innværende skoleår i fjor høst. I tillegg ble det klart i februar at eksamen avlyses i ungdomsskolen og videregående for tredje året på rad.

Læreren langer nå ut mot regjeringens beslutning og forteller at fraværsmeldingene har tikket inn hos lærerne.

– Det er stort fravær nå og gjelder generelt for hele avgangskullet. Det er et problem som blant annet fører til dårlig læringsutbytte fordi det ikke blir kontinuitet i undervisningen. Det er vanskelig å drive læringsarbeid når det er ulike elever tilstede, og det er vanskelig å vurdere elever. Dette går ikke bare ut over dem som er borte, men også elevene som kommer på skolen, sier Heldaas til Nettavisen.

– De burde ikke gitt avgangselevene blankofullmakt til å være borte fra skolen så mye de vil. Arbeidssituasjonen vår er krevende fordi vi underviser for halve klasserom, legger hun til.

Heldaas mener at regjeringen kunne gjort det slik at lettelsene i fraværsgrensa gjaldt bare noen måneder av gangen.

– Mye fravær skyldes skyldes sykdom, men det er lettere å bli hjemme når man har mulighetene til det. Det som nå skjer, så vi i høst. Hadde regjeringen spurt oss, så kunne vi fortalt dette, legger hun til.

Heldaas forteller videre at temaet går igjen i samtaler på personalrommet hver dag. Det er like stort fravær nå som i vinter da koronaviruset herjet som verst, hevder hun.

Går utover vurderinger

Hun før støtte av Thom Jambak, sentralstyremedlem og representant for videregående skole i Utdanningsforbundet.

– Det har blitt en slags aksept om at fravær er greit, forteller han til Nettavisen.

Han påpeker videre at det er mange elever som har vært gjennom tøffe år på grunn av pandemien, men at vedtaket til regjeringen er en utfordring som vil gå ut over karakterer og vurderinger som er veldig viktige.

I Utdanningsforbundet har de liten forståelse for vedtakets varighet.

– Vi synes det var uklokt å lette på fraværsgrensen så langt frem i tid. Vi hadde forståelse for det da pandemien og smittebølgen var som verst, men ikke at det skulle gjelde helt frem til sommeren, sier han.

– En vanskelig skolehverdag

Twitter-meldingen fra lærer Kjersti Marie Heldaas har skapt stort engasjement. Russen bak sitatet, «vi har ikke fraværsgrense og ikke eksamen, altså, det blir jo bare legendarisk.», er Frøya Longva Nesset.

Uttalelsen kom da hun ble intervjuet sammen med tvillingsøsteren Tiril i en radioreportasje fra NRKs «Nyhetsmorgen», under «Landstreffet» i Kongeparken utenfor Stavanger i helgen.

Tvillingsøstrene var på russetreffet og feiret sammen med resten av jentene på russebussen «Spinnvill 2022». Overfor Nettavisen påpeker Frøya Longva Nesset at de tar skolen seriøst selv om det aktuelle sitatet kan tyde på annet.

– Vi har snakket mye om det i gruppen vår og der er det mange som avslutter tidligere hvis det er vurderinger som de må på. Det første alle tenker på er å dra på skolen, understreker hun til Nettavisen.

Hun er derimot uenig med Heldaas og Jambak, og mener regjeringens beslutning om å lette på fraværsgrensen og avlyse eksamen var riktig.

– Hvis vi ser på alle de tre årene samlet så har vi hatt en vanskelig skolehverdag med blant annet hjemmeskole og uten muligheten til å få lært pensum på normal måte. Vi har heller ikke hatt muligheten til best mulig oppfølging fra lærerne, sier Nesset.

Jentene på russebussen tilhører Nannestad videregående skole i Viken. Nesset trekker frem at mange også har vært borte fra skolen på grunn av sykdom.

– Halve bussen vår har vært smittet med korona og da drar du ikke på skolen. Så man må se det fra flere sider. De som er på skolen er friske, sier hun.

– Vi må også tenke på at det er mange som er borte på grunn av sykdom. Mange går også glipp av russefeiringen, legger hun til.

Kan få konsekvenser

Thom Jambak i Utdanningsforbundet har forståelse med russens ståsted, men er uenig i oppfatningen. Han mener at situasjonen for avgangskullet i videregående skole kan få store konsekvenser for dem.

– Det er enda viktigere å stå skoledagen helt ut i den situasjonen vi har vært i og fortsatt er i. Det kan få større konsekvenser for noen av elevene, for eksempel at de ikke får karakter i et fag.

- Forutsigbarhet og stabile rammer

Nettavisen har vært i kontakt med kunnskapsdepartementet for å høre hva de tenker om situasjonen mange lærere nå opplever.

- Jeg forstår godt at lærere blir frustrerte når de opplever at elevene er mye borte, men så gjelder fraværsgrensen fortsatt. Vi har gjort et midlertidig unntak, slik at elevene ikke trenger dokumentasjon fra fastlegen sin, men det er fortsatt gode grunner til at elevene skal møte opp på skolen, skriver statssekretær Kristina Torbergsen i kunnskapsdepartementet i en e-post til Nettavisen.

- Skoleåret er ikke over, og standpunktkarakterene er ikke satt ennå. Elever som er mye borte risikerer å ikke få karakter på grunn av manglende vurderingsgrunnlag, legger hun til.

Hvorfor mener dere/regjeringen at det å lette på fraværsgrensen og avlyse eksamen var det riktige å gjøre?

- Vi har gjort et midlertidig unntak fra de vanlige dokumentasjonsreglene fordi de ikke var tilpasset pandemien. Vi trengte regler som bidro til at elevene kunne overholde smittevernrådene og som bidro til å redusere presset på fastlegene, svarer Torbergsen.

Statssekretæren forklarer videre at eksamen ble avlyst fordi det var veldig ulikt i hvor stor grad elevenes hverdag hadde vært preget av pandemien.

- Samtidig ønsket vi å gi skolene forutsigbarhet og stabile rammer slik at de fikk utnyttet resten av skoleåret best mulig, sier hun.

Torbergsen opplyser om at de ikke hadde møter om temaet med Utdanningsforbundet eller andre lærerorganisasjoner, men at det ble «diskutert med dem».

- Både Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet anbefalte å gjeninnføre unntakene. Utdanningsdirektoratet pekte blant annet på at reaksjonene fra kommuner og fylkeskommuner tydet på at man burde forlenge unntaket, avslutter statssekretæren.