Danseelevar vil leva ut dansedraumen

Av

Snart skal Magnus Vågen og May-Helen Torland realisera dansedraumane. Ein vil bli profesjonell dansar, den andre vil bli dedikert danselærar.