Redusert kapasitet mellom Sandnes og Stavanger

Av

Den sterke vinden gjør at Jernbaneverket og NSB er enige om å kjøre halvtimesavganger mellom Sandnes og Stavanger.