Togtrafikken står stille

Av

Det er full stans i togtrafikken grunnet kommunikasjonsutstyret til Jernbaneverket.