Grøn vitenpark

Av

Onsdag blei skissene til byggjetrinn 2 til Vitenfabrikken lagt fram. Vitenfabrikken er i stadig utvikling.