Sandnes mangler 29 sykepleiere

Av

Kommunen sliter med å fylle opp ledige sykepleierstillinger. Blant de som merker det godt, er legevaktsjef Gudrun Riska Thorsen.