Sandnes har brukt nær 4 mill. på å holde folk på sykehuset i år – halvering fra i fjor

Selv om prisen per døgn kommunen ikke kunne ta imot pasientene økte ved årsskiftet, har utgiftsposten hittil blitt sterkt redusert. Det gleder politikere.