Mangel på helsesøstre

Av

Kun to dager i uken er en helsesøster tilgjengelig for skoleelever i Sandnes. Behovet er økende uten at tilgjengeligheten har blitt bedre.