Byr på en meget personlig restaurantopplevelse

Av

Midt i Sandnes 
sentrum holder 
Ingeborg Anzjøn (53) til med sin hjemme-
restaurant Fira. Her kan du bestille take-away, reservere besøk eller delta på 
temakvelder.