Sola kommune har kjøpt Forsvarets eiendom på Soma for 40 millioner kroner

Kommunen overtar eiendommen på nyåret og planen er at park, gravlund og utedrift skal flytte hit.