– Ei tillitserkæring å få skifta bleie

Av

– Med å seia at menn ikkje treng å skifta bleier, seier ein at det er eit kvinneyrke, uttaler styrar Nikolai Eike Amundsen i Espira Krystallveien barnehage på Ganddal.