Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 til risikogrupper mellom 18 og 64 år. Tilbudet gjelder også personer i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. FHI har tidligere anbefalt at også alle over 65 år, tar en oppfriskningsdose mot covid-19 i høst. Det skriver FHI på sine nettsider.

– Dette er gode nyheter, og betyr at også personer som har underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19 vil tilbys ny oppfriskningsdose de nærmeste ukene, sier områdedirektør for smittevern ved FHI, Trygve Ottersen.

Vaksinasjon beskytter godt mot alvorlig covid-19, men beskyttelsen faller noe i løpet av noen måneder. Derfor anbefaler FHI en oppfriskningsdose til grupper som kan være spesielt utsatt for alvorlig sykdom som følge av covid-19.

Oppdatert vaksine

En oppdatert vaksine fra Pfizer, som er laget med utgangspunkt i BA.1-varianten av omikron i tillegg til det opprinnelige Wuhan-viruset, blir sendt ut fra FHI til kommunene denne uken. En tilsvarende oppdatert vaksine fra Moderna kommer trolig til Norge i uke 39. Det er i hovedsak disse vaksinene som vil tilbys i kommunene nå.

– Vi regner med at de oppdaterte vaksinene gir bedre beskyttelse mot å bli smittet og å få lette symptomer, mens beskyttelse mot alvorlig sykdom vil være god uavhengig av hvilken vaksine som tas, sier områdedirektør for smittevern i FHI, Trygve Ottersen.

Det europeiske legemiddelkontoret EMA har anbefalt godkjenning av ytterligere en ny oppdatert vaksine fra Pfizer. Denne dekker både wuhan-varianten og omikron-varianten BA.4/5. Det vil fortsatt være stund til denne er tilgjengelig i Norge, og FHI skal siden vurdere om den skal tas i bruk i Norge.

– Vårt klare råd er at folk nå takker ja til den vaksinen de blir tilbudt fordi det er viktig å styrke beskyttelse mot alvorlig sykdom, sier områdedirektør for smittevern, Trygve Ottersen.