Kl. 20.38 fortalte både politi og brannvesen at de hadde fått melding om en mulig brann i Stavanger.

Brannvesenet skriver at det er en bygningsbrann i Consul Sigval Bergesens vei i Stavanger.

Politiet utdyper at det gjelder en bygning ikke langt fra Paradis stasjon hvor de har fått melding om røyk.

Mannskap fra Varmen og Schancheholen stasjon rykker ut for brannvesenet.

Kl. 20.50 skriver politiet at det kommer en del røyk fra et industribygg. Det er ingen fare for spredning.

Brann og politi er i gang med å undersøke årsaken.

Kl. 21.15 har politiet forlatt stedet. Det var snakk om et mindre branntilløp med ukjent årsak.

Sak opprettes.