Stanley Wirak vil ha åpent kontor i kommunehuset på Forsand tre onsdager før sommerferien. Første gang blir onsdag 22. mars fra kl. 14.00.

– Jeg ønsker å høre hva innbyggerne er opptatt av og skal ha kaffen klar, sier Stanley Wirak.

Han har satt av 22. mars, 19. april og 10. mai i kalenderen til kontordag i Forsand.

– Jeg er på plass fra klokken 14.00 og blir på kommunehuset fram til klokken 18.00. Ta gjerne kontakt på forhånd dersom det er spesielle saker jeg bør være forberedt på, oppfordrer ordføreren.