Påtalemyndigheten har bedt om rettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av førerretten og beslag av førerkortet i inntil 6 måneder. Siktede har forklart at ikke kjørte bilen og at bilen heller ikke var i bruk den aktuelle kvelden eller natten, men erkjent at han inntok alkohol, slik det fremgår av hans protokollerte forklaring.

Retten mener at det er skjellig grunn til mistanke, og viser til at politipatruljen som kom til stede møtte og observerte en tilsvarende bil som den siktede mistenkes for å ha ført, på vei inn til Daleveien hvor siktede skal ha oppholdt seg.

Dette er en lite trafikkert vei, og det var på nattetid.

Vitne forklarte seg

Videre har et vitne som siktede oppholdt seg sammen med forklart at siktede kjørte fra stedet.

– Dette er fastholdt også etter at han har blitt gjort kjent med anmelder og vitneansvaret, sier kjennelsen.

Bevisvekten av politiets observasjon og vitneforklaringen styrkes i betydelig grad av at politiet ved funn av den aktuelle bilen foretok undersøkelse med varmesøkende kamera.

– Undersøkelsen viste varmeutvikling fra bremsene, mens tilsvarende undersøkelse av andre biler parkert i nærheten ikke ga utslag. Varmeutviklingen er ikke forenlig med siktedes forklaring om at bilen har stått ubrukt den aktuelle kvelden og natta. Samlet sett gjør dette at det fremstår som mest sannsynlig at siktede har ført bilen. Rusmiddelundersøkelse tatt samme natt viser at siktede var påvirket med en promille på 1,26, sier kjennelsen.

Førerkortet er inndratt i påvente av saken som kommer.