I etterkant av de første artiklene om den ME-syke kvinnen fra Sandnes, uttalte Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen seg om hvordan hun på et generelt nivå opplever at ME-syke kan bli behandlet i NAV-systemet.

Den politiske kampen har startet: – Behandlingen er jo brutal

Les også

Siw Evy Hagseth (54) kjemper for sin egen eksistens i livet slik hun kjenner det

– Det er allment kjent at ME-syke blir diskriminert i navsystemet. Lovverket for denne pasientgruppen blir håndhevet på en helt annen og strengere måte enn for andre pasientgrupper. Vi ser også at Nav krever smertemestringskurs og kognitiv terapi i stort sett alle ME-saker. Hvor Nav tar det fra, at dette er en behandling som kan gi noe bedre arbeidsevne eller gjøre ME-syke noe friskere, er for alle som kjenner til sykdommen en gåte, er noe av det Thoresen sier til Sandnesposten.

Seksjonssjef Bente Thori-Aamot på i NAV kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene og presiserer følgende:

  • NAV diskriminerer ikke ME-syke. ME-syke er ikke en homogen gruppe og vi vurderer alle personer individuelt. Også personer med ME-diagnose har ulike muligheter og hindringer for å kunne være i arbeid.
  • NAV følger hva som er anerkjent medisin i det norske offentlige helsevesen. Ved CFS/ME er nasjonal veileder fra Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME viktige kunnskapskilder for NAV. Dette er en sykdom det ikke finnes konsensus for i det medisinske fagmiljøet.
  • Vi kjenner oss ikke igjen i påstanden om at det er interne uenigheter som beror på systemsvikt. NAV-kontorene og NAV Arbeid og ytelser har svært ulike oppgaver. NAV-kontoret vurderer noen bestemmelser, mens NAV Arbeid og ytelser vurderer andre.
  • Vi har ikke undersøkt omstendighetene i denne konkrete saken, og kommenterer ikke denne saken spesielt. På generelt grunnlag kan vi si at NAV kontinuerlig jobber med å sikre god samhandling internt. Vi ser nå på tiltak for å forbedre denne samhandlingen, samt hvordan personer kan sikres ytelse mens det pågår interne avklaringer.
  • ME er en tilstand uten sikker og entydig årsak. For at NAV skal gjøre en best mulig jobb, trenger vi god informasjon og dokumentasjon fra behandlerne i hver enkelt sak. Dersom den medisinske dokumentasjonen i saken tilsier at visse typer behandling anbefales for en gitt sykdomstilstand, legger NAV dette til grunn.
  • Ved vurdering av om en person kan fylle vilkårene for uføretrygd, må all hensiktsmessig behandling være vurdert.