Næringslivsloggen: Endring av styre i Kraft Bank ASA

Det er fortsatt mye aktivitet blant bedriftene som har adresse i Sandnes. En rekke har i disse tider fått godkjent årsregnskapet sitt for 2019.