Domino's pizza kan forsvinne fra Sandnes sentrum og Lura - Daglig leder ved restaurantene vil ikke uttale seg

Fremtiden er uviss for de to Domino's restaurantene i Sandnes.