Se listen: 27 nyregistreringer i siste halvdel av juni

De to siste ukene av juni brakte med seg hele 27 nyregistrerte foretak i Sandnes, opp mot 17 i første halvdel av måneden.