Kjent motekjede opnar outlet på Bryne

I staden for å dumpa prisane på butikkane i Stavanger og Sandnes, opnar Høyer mellombels utsal i Storgata.