– Når man står ansvarlig for store kutt, er det naturlig å ta ansvar selv

Arbeiderpartiet legger inn forslag om at ordføreren skal gå ned i lønn og politikerne i kommunestyre går også mot betydelige kutt. Senterpartiet stiller seg positivt til forslaget og sier det er en naturlig del av ansvaret.