En av de tingene som irriterer bilistene mest er folk som presser seg frem og inn når to felt blir ett, men hvordan skal en kjøre og hva er den beste løsningen?

Enten om en er på vei ut av ferjen, det nærmer seg slutt på motorveien eller det er veiarbeid, så dukker det ofte opp et veiskilt som mange kjenner igjen, fletteskiltet.

Dette finnes i mange ulike varianter og oftest der pilene er røde eller i kombinasjon med svart.

En undersøkelse som er gjort av Ipsos for Gjensidige viser at 43 prosent av bileiere i Rogaland irriterer seg grønn over at noen «bøller» trenger seg inn rett før feltet snevrer inn. Like mange rogalendinger svarer samtidig at de normalt legger seg i høyre felt, så fort dette er mulig.

– Men det er faktisk «bøllene» som kjører riktig. Det blir best trafikkflyt hvis bilene fordeler seg i begge felt og fletter når de kommer til innsnevringen. Dessverre velger mange å legge seg til høyre så fort de kan, slik at venstrefilen blir en «snikefil», sier Arne Voll, som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Skiltet (530) anvendes for å varsle at to vanlige kjørefelt føres sammen til ett. I disse tilfellene gjelder gjensidig vikeplikt.

Han kan godt forstå at mange faktisk er usikre på hvordan en skal kjøre og hvor en skal legge seg, når dette skiltet dukker opp. Han påpeker at det alltid er lurt å ta hensyn til alle bilene rundt.

-Velger en å «stå på kravene», og det oppstår en skade, ender det ofte med skylddeling og bonustap for begge parter. Dette kan føles urettferdig, men er likevel konsekvensen om en ikke følger med og tar hensyn til bilene rundt seg, sier Voll.

Samtidig er sommeren på hell og det er høysesong for veiarbeid og innsnevringer og da møter en ofte på skilt som ligner på dette

– Dersom en ligger i et felt som er markert rødt på skiltet (532), så har bilene i det røde feltet vikeplikt for trafikken som ligger til venstre. Den beste løsningen er likevel å vise hensyn og flette helt fremme, sier Voll.

– En god leveregel er at om en er usikker, senk farten, pust med magen og ikke la deg irritere av andre som trenger seg frem, avslutter Voll.