Naboer føler seg forbigått: – Vi blir ikke hørt

Etter to høringsrunder der flere av innbyggerne i området har sendt inn forslag, er utbyggingsplanen for Myklabergveien 4 godkjent uten at naboene føler seg hørt. Nå har de sendt klage til Fylkesmannen.