Nå skal det bygges nye sykkelveier på Forus

Bompenger skal finansiere de nye sykkelveiene som nå planlegges på Forus.