Nå rettes søkelyset mot det som kan forbedres i friminuttene på skolene

Det er posisjonspartiene i Sandnes som ønsker at friminuttene også blir en del av resultatvurderingen i sandnesskolen.