POLITIKK: Margrethe Dysjaland fremmet forslaget for fylkestinget. Partiet mener det er på høy tid at elevene skal slippe å finregne seg frem til korrekt antall fraværstimer knyttet til kjøreopplæring mens de er elever på vgs.

Det er uholdbart at elevene skal måtte «budsjettere» inn fraværet sitt basert på kjøretimer, samtidig som vi vet at det er vanskelig å få legeerklæring på dagen. Dette er noe som kan ta tid, som igjen kan føre til at elever som ønsker å ta sertifikatet risikerer å måtte gå syke på skolen eller miste vurdering i fag. Fraværsgrensen i dag er det som er de obligatoriske timane en må ha hos kjøreskolen, men det er mange som opplever at de trenger flere timer. Dette er noe FrP får bekreftet når vi snakker med kjøreskolene, sier Dysjaland i sitt innlegg.

Pilotfylke

Med tanke på avstandene som finnes i vårt fylke, mener Frp det vil være ypperlig om Rogaland fylkeskommune søker om at kommunen kan fungere som et prøveprosjekt. Dysjaland la frem følgende forslag.

«Rogaland fylkeskommune søker departementet om å bli et fylke med prøveprosjekt, hvor kjøreopplæringen ikke gir fravær fra den vidaregående opplæringen».

I deler av sitt svar til Margrethe Dysjaland, svarte fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) følgende:

– Vi vil på bakgrunn av informasjonen på dette tidspunktet ikke søke om en egen prøveordning for Rogaland når det gjelder fritak for fravær i forbindelse med kjøreopplæring, men adressere utfordringen elevene våre har når det gjelder dette som et innspill til den nye regjeringen, og til departementets videre arbeid med å justere fraværsreglementet.

Skal søke

Fylkestinget ville det annerledes og mener det er positivt om fylkeskommunen også søker om å være et pilotfylke i denne sakens anledning. Dermed stemte de gjennom forslaget fra FrP.

I sitt tilsvar argumentere fylkesordføreren forøvrig slik.

«Fraværsgrensen ble satt «på vent» i koronatiden, men ble satt i verk igjen 11.10.21. Målet med fraværsgrensa er at elevene må delta i opplæringen for å fullføre og bestå. Samtidig som det er et mål fylkesordfører deler, vil jeg støtte interpellanten i at dagens fraværsgrense er rigid og vanskelig å håndtere for elevene. Derfor er jeg glad for at ny regjering i Hurdalsplattformen har sagt at de skal «bedre dagens fraværsreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene og legger opp til økt «gjennomføring».

Jeg kan forsikre om at jeg har kontakt med Kunnskapsdepartementet om denne saken, og har en forventning til at dette følges opp av ny regjering.

Samtidig vil jeg understreke viktigheten av at elevene er på skolen i så stor grad som mulig, og at en endring i regelverket også må innebære en ansvarliggjøring av elevene. Elevene har behov for og krav på et spesifikt antall undervisningstimer i fagene de tar, og det innebærer at elever må være på skolen i så stor grad som mulig for å nyttiggjøre seg av dette».