Mjuke menn med mjuke songar

Av

Dei tre musikarane som har konsert i Hana kyrkje torsdag meiner dei kan stå inne for at dei er mjuke menn.