Farten var sett ned til 50 km/t i nordenden av tunnelen på grunn av ein "metalliknande" gjenstand som låg oppå den gule sperrelinja, skriv Vegtrafikksentralen Vest.

Entreprenør var på veg for å rette opp.

Gjenstanden var visstnok eit nasehjul frå ein tilhengar. Denne er fjerna i 12-tida igjen. Fartsgrensa er tilbake til normalt.

Kø og forseinkingar der du skal køyre? Her får du oversikta: