Som næringsdrivende og lokalpolitiker i kommune derimot, møter man begrepet ofte når reguleringsplaner kommer i hendene på Fylkesmannen eller Fylkeskommunen. Og heilt ærlig, det finnes ikke noe som er så usexy som innsigelser.

Innsigelse brukes når fylkeskommunen eller Fylkesmannen mener at planen av en eller annen grunn ikke kan aksepteres.

I fylkesutvalget sitt møte den 5. november var lokaldemokratiet den store taperen. Fylkesutvalget behandlet detaljreguleringsplanar fra Haugesund, Karmøy, Randaberg og Stavanger, samt kommuneplan fra Stavanger. Dette var saker der lokalpolitikerne i den enkelte kommune hadde gjort en grundig jobb med ønsker om å utvikle areal, skape verdier og bygge boliger, men som møtte motbør og innsigelser blant flertallet av fylkespolitikerne. Hvorfor har de det behovet for å overkjøre lokale vedtak?

I valgkampen var det mange parti som snakket varmt om det lokale selvstyret. Når den politiske hverdagen er i gang var det kun FrP som i fylkesutvalgets møte forsvarte det lokale selvstyret i alle sakene og ville la lokaldemokratiet i kommunene styre seg selv.

Om FrP sin argumentasjon var litt i tøffeste laget for de andre vites ikke. De hadde i hvert fall tydeligvis et sterkt behov for å forsvare sin overstyring av lokale ønsker og lokale vedtak. Varaordfører Arne Bergsvåg fra Sp gikk så langt at han ønsket at administrasjonen til neste møte skal gi politikerne råd og opplæring i hvorfor en skal fremme innsigelser. Legg merke til at dette kommer fra Sp, som selv hevder at de er mot sentralisering og for lokal selvråderett.

Jeg kjenner meg litt som reveenka og kan ikke si annet enn «…jeg trenger ikke slike råd».

For oss som fylkespolitikere handler det om å følge opp regjeringen sin politikk med å legge større vekt på det kommunale selvstyret og i større grad lytte til de synspunkt og vurderinger som kommunene har i plansakene. Dette er uten tvil viktig for å sikre lokal næringsutvikling og tilstrekkelig boligbygging. Jeg håper de andre fylkespolitikerne snur og i de neste fire år gjør som de snakket om i valgkampen.

FrP vil i hvert fall fortsette å stå på lokaldemokratiet og kommunene sin side i heile perioden.