Viser til Sandnesposten sin omtale av behandlingen av den såkalte Tverrforbindelsen, mellom Foss-Eikeland og Bråstein, i kommunestyret mandag 30. januar. Det fremkommer at alle ville bruke penger på Tverrforbindelsen utenom MDG.

MDG har faktisk programfestet at vi ønsker Tverrforbindelsen på plass så snart som mulig. Men området langs Figgjoelva er kanskje noe av den flotteste naturen vi har i Sandnes. Med blant annet den såkalte Hundeskogen, jordbruksjord og flott kulturbeite, langs en uberørt del av figgjoelva. Det var flere vedtak i saken som MDG støttet. Men posisjonen kom med et tilleggsforslag med fokus på at Tverrforbindelsen måtte bygges billigst mulig. Det finnes ingen gratis lunsj, som det heter. Da blir det fort naturen og matjorda som tar kostnaden.

MDG ønsker heller en løsning som koster mer, men hvor vi sparer mest mulig matjord og natur, ved valg av tunnel- og kulverløsninger.