(Jærbladet)

Politiet opplyser på Twitter at det ikkje var personar ved hesten då ulukka skjedde, men hesteeigar kom til staden før politiet.

Hesten måtte avlivast grunna skadane han fekk i samanstøyten med bilen.

Bilføraren blir anmeldt for brot på Vegtrafikklova paragraf tre.

Ulukka skjedde i Saltevegen i Klepp kommune klokka 17.30 sundag.

Dette seier Vegtrafikklova § 3

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»