Sør-Vest politidistrikt skriv at dei er i ferd med å handtere ei ordensforstyrring på Stavanger lufthamn, Sola. Visstnok har ein full, mannleg passasjer blitt nekta å kome om bord på eit fly som han hadde billett til.

Saka er pågåande, og det er førebels uklart kva som har skjedd med mannen.