Har kjørt 50.000 lastebillass med masse for å lage molo på 80 meters dyp i Lysefjorden

Med denne moloen blir det mulig for opptil 24 båter å legge til kai.