I over ett år har hytten på Hogstadholmen skapt hodebry – kommunen firer ikke på avgjørelsen

Eieren av hytten må mest trolig gjennom en omfattende prosess for å tilfredstille kommunens krav i LNF-området.