Seks klassekamerater fra Porsholen nyter høstferien i Lurahallen

Datapartyet Warpzone i Lurahallen ble en umiddelbar suksess. Rundt 250 mennesker hygger seg sammen denne høstferien.