Første kommunestyret avholdt i Sandnes kommune i oktober la representanten fra Rødt frem forslag om kutt i lønn til de frikjøpte politikerne i Sandnes kommune. Forslaget fikk, ikke overaskende, kun få stemmer og falt dermed.

I Sandnes kommune har de frikjøpte politikerne rett i underkant av 900.000 i årslønn i full stilling. I tillegg til dette kommer møtegodtgjørelse og godtgjøring for diverse utvalg osv. Ordfører og varaordfører har selvsagt mer enn det. Sandnes kommune frikjøper ca. 13 årsverk politisk, i tillegg til ordfører og varaordfører. Det vil si at kommunen bruker over 15 millioner årlig kun på politisk frikjøp. I tillegg kommer som sagt alt av møtegodtgjørelse, honorarer osv.

I rådmannens forslag til økonomiplan som ble lagt frem nylig er det lagt inn kutt i drift på 1 prosent flatt på alle områder i 2020, økende til 1,5 prosent i 2021. Fagforbundet Sandnes syns det er vanskelig å forsvare at politikerne våre skal tjene nesten like mye som en stortingsrepresentant, samtidig som enhetene med de ansatte som tjener minst skal finne en smart måte å spare enda litt til.

Fagforbundet Sandnes har diskutert dette med noen av politikerne i etterkant av saken. Argumentasjonen vi får for at de stemte mot, er at de ikke ønsker at frikjøpte politikere skal gå ned i lønn og tape på å ta på seg en rolle i politikken. Det er vi selvsagt helt enige i. Ingen skal tape på å gjøre en innsats for samfunnet. Vi kom med forslaget om å gjøre det på samme måten som for de som er frikjøpte som hovedtillitsvalgte fra fagforeningene. Der er det en minstelønn, som for øvrig ligger på under halvparten av lønnen til frikjøpte politikere. Dersom du i ordinær stilling ligger over den sentrale minstelønnen, beholder du lønnen du skulle hatt i ordinær stilling.

Svaret vi da fikk var at det ønsket de ikke å gjøre fordi det burde være lik lønn for likt arbeid. Det er vi i prinsippet også selvsagt veldig enige i, men dette burde da gjelde for alle ansatte i Sandnes kommune. Også de ansatte som disse politikerne til syvende og sist er arbeidsgivere for.

Blant de ansatte i Sandnes kommune er det store forskjeller i lønn. Ansatte som har nøyaktig samme utdannelse, ansvar og ansiennitet kan ha ulik lønn. Hvilken lønn du har avhenger av når du ble ansatt i Sandnes kommune, og når du steg til de forskjellige trinnene i ansiennitetsstigen. Dette henger sammen med vår gamle lokale lønnsstige som ble fjernet i 2016.

Fagforbundet Sandnes forventer at så lenge likelønnsprinsippet skal gjelde for frikjøpte politikere, som er arbeidsgivere for alle ansatte i Sandnes kommune, så bør det gjelde for alle ansatte i kommunen. Vi forventer derfor at politikerne er med oss på å få på plass en ny lokal lønnsstige for ansatte i Sandnes kommune som utjevner disse forskjellene! De ansatte i Sandnes kommune trenger også lik lønn for likt arbeid!