«MDG vil redde matjorda»

Av

Fra 2006 til 2017 ble det i Sandnes bygd ned 2355 dekar jordbruksjord, et areal tilsvarende 1355 fullskala fotballbaner.