«Slike meninger blir totalt meningsløse»

Av

Mangor Malmin kjenner tydeligvis ikke historien bak denne trafikale «voldtekten av Ganddalen».