Lekser og venner er det førsteklassingene på Sandved har savnet mest

Første- til fjerdeklasse er tilbake på skolebenken, men med en helt ny hverdag er det mange nye rutiner som må innarbeides.