Skal i nye samtalar med Sandnes om legevakt

Avgjerda om framtidas legevakt har trekt ut i påvente av nye, nasjonale reglar. No nærmar det seg nye samtalar mellom Klepp, Time og Sandnes.