En problematisk avtale

Av

«Utfordringen for Sagen Helgø og Johnsen er å sørge for at dialogen er inkluderende og ikke skaper nye fronter som ikke tjener regionen.»