Lærernormen skaper utfordringer for skolene i Sandnes

For inneværende skoleår, er det fem skoler i Sandnes som ikke klarte å oppfylle kravene til den nye lærernormen. I 2019 regner Sandnes med å klare målet, men da må 30 nye lærere på plass først.