Aker BP og Aker Solutions lanserer planer for to store kontorbygninger i Hinna Park i Jåttåvågen. Selskapene har inngått en langtidsavtale med Hinna Park Utvikling om byggingen av to nye seks-etasjers bygg på totalt 71.000 kvadratmeter, som vil komme på hver sin side av den planlagte Bussveien. Det skriver Stavanger kommune på sin hjemmeside tirsdag.

– Vi er svært glade for at Aker Solutions og Aker BP har valgt å forsterke sin tilstedeværelse i Stavanger-regionen gjennom en langsiktig avtale med Hinna Park Utvikling, sier fungerende ordfører, Dag Mossige.

– Aker-selskapene er blant regionens største arbeidsgivere og spiller en nøkkelrolle i næringslivets grønne omstilling. At selskapene velger å styrke sin tilstedeværelse på Hinna Park er svært viktig for vår region, sier næringssjef i Stavanger kommune, Anne Woie.

Mossige sier at bygget vil bli en sentral del av området, som skal få et voldsomt løft i løpet av årene som kommer.

– Vi gratulerer Aker-selskapene med et fremtidsrettet og topp moderne nybygg for sine ansatte. Selskapene får en helt sentral rolle i utviklingen av området rundt Hinna Park. Utbyggingen vil utvilsomt bli et stort løft for både Energihovedstaden og utviklingen i Hinna bydel, sier fungerende ordfører Dag Mossige.

Hinna Park Utvikling er eier av tomten og ansvarlig utbygger i samarbeid med hovedentreprenøren HENT. Første fase av utbyggingen skal stå klar til innflytting innen utgangen av 2024.