Over 30 prosent ikke fornøyd med julehandelen i sentrum

Variasjonene i julehandelen hos næringsdrivende i sentrum, utenom kjøpesentrene, er store. Over 30 prosent oppgir at de er misfornøyd med årets julehandel.