Slik skal det igjen bli liv i lokalene

Av

Etter åpningen av Bystasjonen står flere lokaler i Langgata ledige. Ådne Berge og Sigrun Gabrielsen i sentrumsforeningen er ikke bekymret, men innser at de har en jobb å gjøre med å fylle lokalene.